کتاب کودک و نوجوان

دسته بندی و تعاریف گروه های سنی کودک و نوجوان

  • گروه سنی الف

اولین گروه از این تقسیم بندی گروه سنی الف است که کتاب های آن مناسب کودکان صفر تا شش ساله است. این کتاب ها برای دوره های قبل و بعد از یادگیری زبان هستند. در آن ها از اشکال و اشعار ساده استفاده شده و قصد آن ها آشنایی خردسال با اشکال و تقویت قوه تخیل او است.

  • گروه سنی گروه ب

این گروه مخصوص کودکان در سنین شش تا هشت سالگی، یعنی اوایل سال های ابتدایی است. کودکان در این سن توانایی درک و تحلیل مسائل منطقی ساده را به دست می آورند و قادر هستند که داستان های ساده در مورد روابط انسان ها و مسائل تربیتی را درک کنند. کودکان در این سن قدرت حافظه و یادگیری بالایی دارند.

  • گروه سنی ج

کتاب های گروه سنی ج مخصوص کودکان سنین نه تا یازده سال است که اواخر دوره دبستان تحصیل می کنند. کودکان در این سنین دارای تفکر انتزاعی هستند و قدرت درک آن ها افزایش یافته است و می توانند مفاهیمی همچون همدردی، بخشش، نوع دوستی و از این قبیل را درک کنند. پس بهتر است کتاب هایی بخوانند که این مفاهیم را در آن ها تقویت کند. کودکان در این سنین آمادگی خواندن داستان های بلند را نیز به دست می آورند.

  • گروه سنی د

مخصوص افرادی است که دوره نوجوانی خود را آغاز کرده اند. این دوره از بسیاری از جهات دوره حساسی است. نوجوانان در این دوره با بحران های زیادی رو به رو می شوند و سوالات زیادی برای آن ها به وجود می آید. کتاب هایی مناسب این دوره است که قهرمان های آن ها نوجوان های ماجرا جو و پر شور باشند تا پاسخگوی حس کنجکاوی آن ها باشد.

  • گروه سنی ه

مخصوص افرادی است که در مرحله دوم نوجوانی خود قرار دارند. نوجوانان در این سن علاوه بر بحران های روحی با بحران ها و تغییرات جسمی نیز مواجه می شوند و دوران بسیار دشواری را می گذرانند. بهترین کتاب برای آن ها کتاب هایی است که به کنجکاوی های آن ها و سوالاتی که در ذهن دارند پاسخ دهد. کتاب هایی که مفاهیم عدالت، ظلم، مفاهیم دینی و از این قبیل موضوعات را در بر می گیرند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی